Otwórz serce
Albertynki – kim jesteśmy

Albertynki – kim jesteśmy

duchowość albertyńska

Nasza albertyńska wspólnota  należy do rodziny zgromadzeń franciszkańskich, dlatego opiera swoje Konstytucje na Regule i Życiu Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka.

U źródeł powstania naszego Zgromadzenia Zakonnego leży głębokie przejęcie się Brata Alberta – Założyciela naszej wspólnoty zakonnej –  miłością i dobrocią Boga wobec człowieka. Miłością, która objawia się w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. Ta miłość i zachwyt nad Bożą bliskością zaprowadziła Brata Alberta do cierpiących bliźnich: dotkniętych ubóstwem duchowym i nędzą materialną.

W duchowości i stylu życia św. Brata Alberta spotkało się Franciszkowe umiłowanie ubóstwa, wyrażające się w jego zawołaniu „Bóg mój i wszystko”, z owym „NIC” św. Jana od Krzyża, nakazującym wyrzekać się wszystkiego, co nie jest Bogiem. Św. Brat Albert potwierdzał czynem swe głębokie przekonanie, że „dla zjednoczenia się z Bogiem należy wszystko poświęcić”.

Szczególną cechą Zgromadzenia jest łączenie modlitwy z pracą służebną.  Przykładem jest dla nas św. Brat Albert, którego życie wypełnione było miłością, towarzyszeniem i  troską o najbiedniejszych i opuszczonych oraz modlitwą sięgającą kontemplacji. Dobroć, życzliwość i miłość, którymi winna odznaczać się albertyńska posługa, mają swe źródło w głębokiej i autentycznej więzi z Bogiem. Od Jezusa, który stał się Chlebem Życia, uczymy się być „dobrymi jak chleb”.

nasz charyzmat i miejsca jego realizacji

Naszym charyzmatem jest Służba Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych poprzez świadczenie im wielorakiej posługi miłosierdzia chrześcijańskiego.

Miejscem posługi sióstr są: przytuliska dla bezdomnych, kuchnie dla głodnych, domy opieki dla osób starszych i samotnych, domy pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, domy samotnej matki, świetlice i ochronki dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji, hospicja, domy księży emerytów, placówki parafialne.

Pracujemy także poza granicami kraju: w Argentynie, w Boliwii, na Ukrainie, w Rosji (Syberia), w USA, we Włoszech i w Watykanie. 

chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Bracie Albercie? kliknij na jego fotografię

chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o obrazie ECCE HOMO? kliknij

chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Siostrze Bernardynie? kliknij na jej fotografię